Bijdrageregeling schooljaar 2017-2018

De school stelt de benodigdheden voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen/eindtermen en voor een goed klasverloop, gratis ter beschikking aan de kinderen.

Dit is wettelijk voorzien.

Elk gezin behoudt de vrijheid om eigen spullen mee naar school te brengen.

Het stadsbestuur Gent kiest ervoor om steeds de minimale prijs toe te passen voor zijn voorzieningen binnen de Dienst Kinderopvang en de basisscholen, dit om de sociale functie van kinderopvang te faciliteren.

Met de brief in bijlage geven we jullie een overzicht van mogelijke bijdragen die in een schooljaar kunnen gevraagd worden en uitgaven die nodig zijn om school te lopen.

Groepen: