MOS

23/09/2012 - 21:30

Onze school heeft de vorige jaren de 3 MOS-logo’s behaald.

Dat betekent dat Milieuzorg Op School een dagelijks en doorleefd gebeuren is.

De kinderen hebben hier in de schoolraad al afspraken over gemaakt.

Om de afvalberg niet nog groter te maken en het hergebruiken te stimuleren werden enkele jaren geleden een paar beslissingen genomen:

  • boterhammen worden meegebracht in een brooddoos
  • aluminiumfolie en blik mogen niet mee naar school
  • drank wordt liefst meegebracht in een drinkbus
  • (gezonde) koeken worden zoveel mogelijk meegebracht in een klein doosje

Op onze school is er een inzamelpunt voor batterijen.  Wij promoten herbruikbare batterijen, maar gebruikte batterijen kun je op de gang aan de eetzaal in de inzameltonnen deponeren. Voor de ingezamelde batterijen krijgen we punten waarmee materiaal voor de kinderen kan worden aangekocht.  Ook inktcartridges worden op dezelfde plaats ingezameld en brengen geld op voor de school. Breng ze mee van thuis of van op het werk.

Een groenere wereld?  Iedereen draagt zijn steentje bij … ook wij.

10/06/2010 - 14:50

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in onze school! MOS staat voor Milieuzorg Op School en is een milieuzorgproject voor jong en oud. We denken aan milieu, afvalpreventie, water, energie en verkeer.

De MOS-groep bestaat uit een MOS-verantwoordelijke uit het team, twee kinderen uit elke groep en een aantal MOS-ouders. De MOS-groep komt één keer per maand samen.

* Het afval in de klas wordt gesorteerd in kleine containertjes.
* Kinderen die boterhammen eten brengen die mee in een brooddoos.
* Drankjes worden in een drinkbus meegebracht, zo beperken we brikjes.
* Koeken kunnen in een klein doosje worden meegebracht.
* Blikken en aluminiumfolie zijn uit den boze.

In het kader van afvalpreventie hebben we enkele regels:

Inhoud syndiceren