Ouderwerkgroep

10/09/2015 - 16:30

Hier een overzicht van de geplande bijeenkomsten voor de ouderwerkgroep dit schooljaar:

- woensdag 23 september 2015
- dinsdag 27 oktober 2015 (verslag)
- donderdag 17 december 2015
- woensdag 17 februari 2016
- donderdag 14 april 2016
- woensdag 22 juni 2016

Afspraak telkens in het leraarslokaal, in de gang naast de klas van Katrien. We discussiëren met ouders en een afvaardiging van het team op constructieve wijze over allerlei facetten van de schoolwerking. Iedereen welkom! Heb je agendapunten, vragen of ideeën, ook al kan je niet aanwezig zijn? Mail dan naar [email protected].

23/06/2015 - 21:36

Lees hier het verslag van de laatste ouderwerkgroep van het schooljaar 2014-2015. De bijhorende documenten (financieel verslag FC en ettelijke offertes) werden omwille van vertouwelijkheid niet bijgesloten. Indien je ze toch wenst te ontvangen, laat het ons weten via [email protected]

12/01/2015 - 20:25

De ouderwerkgroep (owg) komt ongeveer tweemaandelijks samen om een aantal punten te bespreken die de vlotte schoolwerking betreffen. De vergaderdata zijn terug te vinden op de schoolkalender én de agenda op deze site. We treffen elkaar telkens om 20u in de leraarskamer, naast de klas van Katrien op de tweede verdieping.

De owg bestaat uit vertegenwoordigers van directie, team en ouders. Idealiter zijn alle leefgroepen vertegenwoordigd door ouders die op regelmatige basis proberen deel te nemen aan de bijeenkomsten We vormen evenwel geen exclusieve club, maar staan altijd open voor alle ouders.

Voor het toevoegen van een punt aan de eerstvolgende agenda, alsook vragen of opmerkingen van diverse aard, kan je steeds mailen naar [email protected]. Indien je dat wenst, nemen we je graag mee in onze interne communicatie.

De owg beheert ook het solidariteitsfonds. Dit is een financiële reserve die door de school kan worden aangesproken, in het bijzonder om alle kinderen aan alle uitstappen te laten deelnemen. De ervaring leert dat dit gelukkig niet alle, maar toch sommige schooljaren erg belangrijk kan zijn. Kleine bijdragen, al dan niet op permanente basis, zijn daarom steeds welkom op BE15 9730 9176 1630.

12/11/2014 - 13:30

De "nieuwe" owg is (bijna) gearriveerd. Hier in bijlage het verslag van de recentste vergadering (16 oktober), en ook een verslag van de werkgroep "speelplaats" (9 oktober). Volgende bijeenkomst van de owg is op woensdag 10 december.

06/02/2014 - 16:29

Lees hier het verslag van de laatste ouderwerkgroep.

Inhoud syndiceren