STUDIETOELAGE VRAGEN

Elk schooljaar kan je een studietoelage aanvragen voor je kinderen.

Een papieren aanvraagdossier kan je krijgen op het secretariaat. Als je de aanvraag elektronisch doet, gaat de verwerking sneller. Dit kan via www.studietoelagen.be. Ouders die het alleen kunnen, mogen dit doen op de computer in de kleine vergaderruimte.  Breng dan je elektronische identiteitskaart en de pincode mee. 

Opgelet!!  De aanvraag moet telkens ten laatste op 1 juni ingediend zijn!

Groepen: